AdamKin.pl

+48669998929

W systemie jak w puzzlach- każdy musi być na swoim miejscu aby panował porządek i harmonia.

Ustawienia systemowe B. Hellingera

Droga do celu - Life Balance Congress

Odzyskaj Panowanie nad własnym życiem, czyli: Jak zacząć Tworzyć życie na własnych warunkach?

Odkryj przyczyny swoich NIEPOWODZEŃ

Jak uwolnić swoje lęki? Wrocław

Jak uwolnić swoje lęki? Kraków

Miłość, która się nie udała

Czym są  ustawienia?Ustawienia systemowe wg Berta Hellingera są metodą terapeutycznej  pracy z emocjami, destruktywnymi wzorcami postępowania, tęsknotami, żalem, itp. Słowem – z całokształtem wewnętrznego świata człowieka.
Fenomen metody polega na tym, iż bazuje ona na zdobyczach wiedzy z zakresu fizyki kwantowej i biologii molekularnej.

Ustawienia działają na pograniczu psychologii i parapsychologii, a wręcz duchowości.
Uwzględniają zatem płaszczyzny życia i świata, które ze względu na niemożność poznania naukowego, są pomijane przez zwolenników akademickiej wiedzy i metod tradycyjnej??? terapii. Z tego samego powodu efekty tej metody są często poddawane w wątpliwość. Na szczęście ustawienia bronią się same wśród uczestników spotkań ???, którzy doświadczają często spektakularnych efektów i zmian w życiu.
Ostatecznie – oczywiście jak w każdej terapii – kluczowym czynnikiem skuteczności jest OTWARTOŚĆ I GOTOWOŚĆ na zmianę.Ustawienia systemowe to praca na niematerialnych (energetycznych) poziomach rzeczywistości.

W zależności od podejścia można spotkać się także z pojęciem nieświadomości zbiorowej (C.G. Jung),  pola morficznego czy też morfogenetycznego (Rupert Sheldrake – brytyjski biolog i pisarz).

Ustawienia jako „narzędzie” były znane i wykorzystywane w terapii już setki lat temu wśród indiańskich szamanów.

Zasada działania:


Aby zrozumieć zasadę działania, należałoby głębiej zbadać, czym jest owo pole morficzne (informacyjne).

Dla zobrazowania posłużę się przykładami z przyrody:

[…] Nie wiadomo w stu procentach na przykład, na jakich zasadach zorganizowana jest społeczność termitów, aby te pozbawione wzroku owady mogły budować kunsztowne, celowo wyposażone gniazda. Nikt też dotąd nie zgłębił, jak całe stada ptaków lub ławice ryb mogą równocześnie zmieniać kierunek, przy czym pojedyncze osobniki nie obijają się o siebie. Charakter stosunków międzyludzkich też nie został do końca poznany.
Świadomość istnienia pól morficznych w obrębie grup społecznych może dopomóc w rozwiązaniu wielu zagadek dotyczących organizacji społeczności ludzkich i zwierzęcych. Nauki społeczne zyskają dzięki temu nowe podstawy teoretyczne, gdyż nasze dziedzictwo kulturowe interpretowane w kategoriach pól morficznych będzie zupełnie inaczej rozumiane […]

Anna Opala

Niezależnie od tego czy sobie zdajemy sprawę czy nie, na co dzień wpływają na nas
wzorce zachowań rodzinnych, tradycji, wspomnienia i traumy. To wszystko nas definiuje i w jakiś sposób determinuje nasze działania i życie.

W relacjach partnerskich zawsze powtarzają się te same konflikty, dzieci nie mogą się rozwijać, stają się zaborcze, agresywne lub chore. Często dzieci zaczynają cierpieć na te same dolegliwości i choroby co rodzice, a nawet doświadczają tych samych stanów psychicznych (np. depresja).

Głębokie  więzi i źle pojęta lojalność  w rodzinie powodują, że chcemy uwolnić od nieszczęścia najbliższych. Córki zastępują zmarłą matkę, synowie ojca, który odszedł – nieświadomie z lojalności do rodziców, nie pozwalając sobie na stworzenie własnej udanej relacji partnerskiej.  

Gdy ktoś z rodziny okradał, bądź materialnie nie był w porządku, dziecko stara się „oddać” to, co zabrał ojciec. Często nieświadomie niesie poczucie winy, ma kłopoty finansowe i często traci wszystko w myśl źle pojętej lojalności: „tato ja to za ciebie oddam”.

Gdy matka choruje na depresję, dziecko często nieświadomie próbuje jej pomóc, będąc empatycznym: „mamo ja poniosę to za ciebie” przejmuje w ten sposób wzorce choroby oraz cały jej energetyczny wzorzec, który później powiela w swoim życiu.

W cichych ustawieniach wszystkie dynamiki źle pojętej miłości, uwikłania oraz inne sploty okoliczności losu ujawniają się, umożliwiając osobie pracującej uświadomienie, głębszą refleksję i w konsekwencji odpuszczenie destruktywnych mechanizmów. To w prosty sposób zaczyna skutkować większym zrozumieniem siebie, wewnętrzną harmonią, zmianami postępowania, za którymi idzie poprawa jakości życia na wielu płaszczyznach.

W ten sposób wiele konfliktów znajduje rozwiązanie, można wręcz rzec, że „dusza zaznaje spokoju i ukojenia”. Powraca harmonia i przepływ miłości.

Zasada działania:


Adam Kin
os. Dąbrówki  15/4  44-300 Wodzisław Śląski
NIP:647-218-70-32
REGON:278 233 237
kom. 669-998-929...

email: adam[at]mistrzostwozycia.eu