Regulamin i Pol.pryw. - Adam Kin

Regulamin zakupów 
i polityka prywatności

1. Regulamin dotyczy wszystkich zakupów dokonanych zarówno na adamkin.pl, mistrzostwozycia.eu, oraz w witrynach partnerskich.


2. Właścicielem witryny i wszystkich produktów jest:
F.U.H. Manipura Jolanta Kin
ul. Rynek 28 44-300 Wodzisław Śląski
NIP:647-148-47-33
REGON:277887043
KONTO: Alior Bank: 43 2490 0005 0000 4500 1692 6007
e-mail: biuro@mistrzostwozycia.eu

3. Dokonanie zakupu jest jednoznaczne, że klient zapoznał się z niniejszym regulaminem i zgadza się na wszystkie jego postanowienia.

4. Jeśli jakikolwiek produkt, forma płatności, czy też etap transakcji budzi wątpliwości, to prosimy przed zakupem o wyjaśnienie tego drogą mailową.

5. Na wszystkie zapytania mailowe odpowiadamy od 2-5 dni roboczych. Zapytania należy kierować na adres biuro@mistrzostwozycia.eu.

6. Realizacja zamówienia w zależności od formy to czas od 1-5 dni. W indywidualnych przepadkach może się wydłużyć o czym klient zostanie powiadomiony mailowo.

7. W przypadku wydłużenia okresu, klient ma prawo rezygnacji z zamówienia i zwrotu pełnej kwoty jaką wpłacił, na konto z którego płatność została dokonana.

8.W przypadku opóźnień i jakichkolwiek uchybień w realizacji zamówienia, klient nie będzie rościł sobie praw do zadośćuczynienia czy odszkodowania.

PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI I ROZWIĄZYWANIA SPORÓW:

9. Klient w każdym momencie może złożyć reklamację. Firma F.U.H. Manipura ustosunkuje się do niej w terminie do 14 dni.

10. Klient ma prawo zwrócić zamówiony towar w terminie 14 dni od daty zakupu, bez podawania przyczyny. Zwrot wpłaconej należności zostanie zwrócona na konto z którego płatność została wykonana w terminie do 14 dni od przyjęcia rezygnacji.

10.1. Rezygnacja z programów i kursów on line opartych o uczestnictwo na żywo bądź cykliczną wysyłkę materiałów jest możliwa do 2ch dni/ partii materiału od rozpoczęcia kursu. (Po tym terminie uznaje się, że zamówiony produkt, usługa spełnia oczekiwania zamawiającego).

11. Zwroty,  reklamacje, rezygnacje należy zgłaszać mailowo pod adresem biuro@mistrzostwozycia.eu
Inna forma nie będzie uwzględniona.

12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

13. Wszystkie kwestie nieuregulowane rozpatrywane będą indywidualnie na drodze polubownej.

14. W przypadku konieczności rozwiązania sporu na drodze sądowej . Sądem właściwym będzie Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim.

POLITYKA PRYWATNOŚCI:
15. Dane klientów gromadzone są zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

16. Składając zamówienie  klient wyraża zgodę na gromadzenie i przechowywanie danych w celach realizacji transakcji oraz w celach marketingowych. (Nowości oferty, newslettery, produkty partnerów).

17. Dane osobowe nie są odsprzedawane ani udostępniane podmiotom trzecim.

18. W każdej chwili klient ma prawo do wgłądu, poprawieni lub całkowitego usunięcia swoich danych z bazy.